ძიება პარამეტრების მიხედვით
ახალი წინადადება
1 საათი 15   |    1 დღე 139   |    3 დღე 571   |    1 კვირა 1118
2009 წელი, 62 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
38 000$
$881 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 327 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
305 ლარი
2005 წელი, 58 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
7 700$
$179 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
269 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
45 ლარი
2006 წელი, 168 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
9 500$
$221 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
332 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
63 ლარი
2003 წელი, 160 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 000$
$140 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
210 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
35 ლარი
2005 წელი, 117 ათასი კმ.
თბილისი
11 200$
$260 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
392 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
74 ლარი
2005 წელი, 134 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 500$
$360 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
542 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
113 ლარი
2006 წელი, 97 ათასი კმ.
თბილისი
17 500$
$406 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
611 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
133 ლარი
2004 წელი, 134 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
16 000$
$371 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
559 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
117 ლარი
2011 წელი, 70 ათასი კმ.
თბილისი
36 500$
$846 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 275 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
293 ლარი
2010 წელი, 60 ათასი კმ.
თბილისი
38 600$
$895 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 348 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
309 ლარი
2007 წელი, 90 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
21 800$
$506 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
762 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
165 ლარი
2007 წელი, 128 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
11 000$
$255 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
385 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
73 ლარი
2007 წელი, 1 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
12 500$
$290 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
437 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
82 ლარი
2007 წელი, 144 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
17 500$
$406 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
611 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
133 ლარი
2010 წელი, 31 ათასი კმ.
თბილისი
36 000$
$835 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 257 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
289 ლარი
2013 წელი, 16 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
60 000$
$1 391 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
2 095 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
481 ლარი
2004 წელი, 96 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
11 500$
$267 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
402 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
76 ლარი
2004 წელი, 266 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
9 000$
$209 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
315 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
59 ლარი
2008 წელი, 143 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
11 000$
$255 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
385 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
73 ლარი
2005 წელი, 108 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
21 000$
$487 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
734 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
159 ლარი
2010 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
26 500$
$614 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
926 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
201 ლარი
2010 წელი, 99 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
24 000$
$557 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
838 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
182 ლარი
2004 წელი, 200 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
14 000$
$325 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
489 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
92 ლარი
2005 წელი, 68 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 900$
$160 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
241 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
41 ლარი
2003 წელი, 93 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
4 400$
$102 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
154 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
26 ლარი
1999 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
2 700$
$63 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
95 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
2000 წელი, 137 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
3 700$
$86 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
130 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
22 ლარი
2008 წელი, 127 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
16 500$
$383 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
577 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
121 ლარი
2007 წელი, 114 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
16 800$
$390 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
587 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
123 ლარი
2008 წელი, 156 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
12 000$
$279 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
419 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
79 ლარი
2003 წელი, 170 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
13 500$
$313 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
472 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
89 ლარი
2007 წელი, 80 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
26 000$
$603 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
908 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
197 ლარი
1995 წელი, 162 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
3 100$
$72 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
109 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
1995 წელი, 174 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
3 000$
$70 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
105 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
2006 წელი, 34 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
12 700$
$295 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
444 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
84 ლარი
2008 წელი, 90 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
17 800$
$413 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
622 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
135 ლარი
2011 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
10 000$
$232 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
350 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
66 ლარი
1996 წელი, 200 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
4 300$
$100 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
151 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
26 ლარი
2003 წელი, 220 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
10 000$
$232 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
350 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
66 ლარი
2008 წელი, 64 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
16 000$
$371 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
559 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
117 ლარი
გირჩევთ